הון חוזר מהו?

הון חוזר הוא סכום המורכב מנכסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות. למעשה, הון חוזר מאפשר לנו לזהות שני שימושים עיקריים בכל עסק, ארגון או חברה: חוזק פיננסי לשנה הקרובה ואת היעילות התפעולית שלנו.

הנכסים השוטפים שלנו מורכבים משלושה גורמים: מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות ומלאי. הלקוחות מייצגים את האנשים שכבר קיבלו את המוצר או השירות שהחברה מספקת אך טרם העבירו את סכום הכסף בגינם (סוג של הלוואה חינם או אשראי ללא ריבית). המלאי יכול גם הוא להיות נתון בעייתי, כי הכסף נמצא בסוג של מחסן וגם יכול להיות מצב שערך המלאי נפגע ככל שהזמן עובר.

ההתחייבויות השוטפות של החברה מורכבות משני גורמים עיקריים והם ספקים וחלויות שוטפות. הספקים נוצרים בגין סחורה או שירות שהחברה קיבלה אך עדיין לא שילמה עליהם (שוטף 30, שוטף 60 או שוטף 90) כאשר לא מדובר בסחורה שצוברת ריבית. חלויות שוטפות הן בעצם כל אותן ההלוואות שהחברה אמורה להחזיר בשנה הקרובה.

במצב בו הנכסים השוטפים עולים על ההתחייבויות השוטפות, המשמעות היא שהחברה אמורה לקבל יותר כסף בשנה הקרובה ממה שהיא אמורה להוציא ואז מדובר במצב חיובי כמובן מבחינת החוזק הפיננסי שלנו אך מבחינת היעילות התפעולות, במידה והחברה סובלת ממלאי תקוע תהיה עלייה בהון חוזר, אך העלייה הזו יוצרת הפסד לאורך זמן ולא רווח.